1. NRW
  2. Wuppertal

Kinder der Wuppertaler Junior Uni stellen Bundestagskandidaten ihre Fragen

Kinderfragen an die Bundestagskandidaten : Jürgen Hardt: Wuppertal braucht ein Gesamtkonzept für den Klimaschutz

Schule, Corona, Radwege: Der Wuppertaler Kandidat Jürgen Hardt beantwortet Kinder-Fragen.

Mila (:)7 hcI mctheö ereng sni,esw bo Sie dreKin h.enba neWn aj, asw aglbune ieS, saw eid tiPilko negbitdun nnelhsstelsc üfr dneer uutZfkn rreäevdnn s?tsmüe

ergnüJ :tdaHr enieM tTchroe tßeih ,iuLsa tis 14 aehJr tla ndu tgeh ni lWpreupta afu ien mnu.yamGsi eWnn ich imt hri pecer,hs ieltg irh am senimet auf erd Se,lee ewi ads tetjz tmi rde ehuSlc ntrue -roduennnBgeaniogC .twgtiheree chI nbi rde gneiu,nM ssda irw seimgsnta merh ürf edi nlBugid nov nneugj hncenseM achenm sneü,sm aimtd uach lale eien caneCh enbah, sasd ies dßscilannehe cahu eni stuge nLbee nrüfeh n,enknö ow sie btsesl ihr elGd renndeev.i

lEil )14(: Mihc itersr,seneti iew ieS lpeaprWtu in Hhtcisni fua edn Kalaemlnidw ernrdenvä lel,now mu cuah gnenuj elniheWränn nud eräWhnl neie esrPpviekte uz ?netebi

t:raHd Ich bgulea, sads riw ni pueralpWt ocshn ngza ugt ltaelfgsuet ,dsin asw ide rFgae edr rfeimutckhlalidKnei aeg.thn Wri nahbe ealglrdnis enei esicgfraehgo eLga, wo rwi itm lSaro- dnu eergnidWnie hcvlilieet nithc so vile eamcnh .knenön hIc eabug,l ssda rwi in Weurpptal eni pometGkesantz renaucbh, ewi riw zimlKhsatcu üfr end enleeninz ehnncsMe dun ied atwlegurdantvSt nhoc srbees nmeszute - ndu da a,ht algueb c,hi erd ewU winnicSehdde rd(e Wlputrraeep eteeürrmb,gOrbsire .mAn d. )Rde. uach die itegnrchi Ined.e

oeZ :9)( chI heafr eegnr Fada.rhr grsndAelil itgb es ihre run nwegei aeR.wged eosWi ehnab iwr nihct so etlol Wgee wie in edn eNrnn?ldaedie

tr:Hda rWi nhbea in aetpulrpW tnilacrüh emhr gBeer sla eid eirneldäedrN udn wngdesee awr in euaWlprtp dsa haRnerfad ngeal tZei ictnh os .uläppor dUn tetjz tgbi es ncthi nur die ashdbrentsaoNr als tlelo rFaea,dtehrscrk rsonnde es tibg ahuc edi rrae,rroedthk-äFEl aws cltpilzöh cahu in pWluptrae sad nfRhareda tkarattiv .hmtac dUn esnwdeeg aueglb hc,i sads wri vlei mher egdRwea in ultWperpa b.eracnuh ro,tD wo eis enaleggt ewornd s,dni hegt es gzan ugt - edi iNseeevgr ßeaStr cohh t,ewa tord täteh nam refhrü lmineas inene agRdew .ebautg Aerb imt meine -EadFrrah aknn nma odrt gtu ceh.hnfaroh aDs endif hci tug dnu ewrüd es egrne weeitr zntstteün.rue

rfSnieaa ()12: chI öthemc siws,ne swa ieS tmi lapetuWpr r?bedtinev

:rdHat In rtrese nieLi iberdenv cih ürhtlaicn itm perplatWu ide eaimtH erinme l,eaimFi eimen rTehcto nud enmei rFua dins rhei in tupWerapl negeorb, wir enbel hrie zmuasen,m wri üehnfl nsu rieh l.owh saD teiZwe, wsa hic znag twicghi endf,i ,its dssa riw in Wptuelpra hmamuaestlnezn udn sdsa riw huca farüd ngesr,o ssad itleclevih uhac red enie oerd edaenr ovn larßubaeh ,ishet iew cnhsö anm in rsedei tdSta ebnle nnak udn wei tgu eidse tadSt hgciineelt tmi hrnei nnünrreiBge ndu grerBnü sit.

jaaSn :()11 Wenn ich wnälhe ,rtdüfe umwra etolls hic Irhe tPaier ähnwl?e

Hat:dr In edr kliPoti ießw amn nei os zgna, was fau enine utmzokm ni edn nchtäesn henr.Ja eahbslD loltse anm rufdaa nvetruare neöknn, dass njieenge,id eid amn ,tälhw uach edi oPerlbme iitghrc aecnpkan udn dne netcigirh geW ndeifn, um edi Pmeerblo zu s.öenl dUn cih bgealu, da sti man ebi neocishtlpi iPtaee,nr eid kidscmhotear nsid, ide edr Mtiet nerneghaö ndu ide ien tseebri tSmerpku an einhncseredev Kpfnöe und ndeIe enfre,il tgu fneu.ogahbe Udn ad ist die CDU mseeni haetcrnEs edi etseb Pier,at edi ma eeehtsn die Ghewär üadrf ietb,et assd – gale saw ommkt – die tkPiloi nand dcho c,thervus dei gthicire rttAwno zu i,enfdn edi rüf llae rnBrngieneü ndu Bürgre gräirtcleh sl⇥obi.t/⇥ls