1. NRW
  2. Kreis Mettmann
  3. Haan und Hilden

So bereitet sich Hilden auf Starkregen vor​

Konsequenzen aus den Überflutungen des letzten Sommers : Wie Hilden sich auf Starkregen einstellt

Starkregen und Sturm am Montag haben die Erinnerungen an die Hochwasser-Katastrophe vor zehn Monaten wachgerufen. Was hat die Stadt aus den Ereignissen vom 14. Juli 2021 gelernt? Welche Maßnahmen hat sie ergriffen?

enZh taMoen idns iset emd rvheenreende gnkrarSeet ,vanggenener ied Snhcäed isdn cnho tnhci lela bebhnoe, was isewsesliepbie ukPahsar ma s-MtozeeNla-ovtP zu ehsen ts.i dStat dnu huewFreer ahneb eits mde .41 liuJ 1022 tclhscwaeenlSh mi uHetasocscshrzhw shgtamucea und hnßnaMema endgeag engeiffr.r ieD eerhurFwe tah eunes Mietaral .tfanschefag Vnediernhr ealsns nekön cshi ein Eignsrie itm colhs ngndeeaievrr nAuwersuikgn ehjcdo tncih, erärlkt edtBnzeuarne Petre tr:eäSurgthl i„neEn tunlabseo hcztSu vor rchswoaseH dreo Üerungfublt nkna se inhct .engb“e

asD lnaKztane ufa edi nitguAble reexterm sgshsnlrNrdieiiesceaege uaegne,uszl sei asu tbihebreclein nud alifnnzeinel ndnGeür cntih imgölch. „cuAh dre auAbus dre seswrGeä zru shefdincear geubtilnA onv ncrellswhsewaeoH ürf esinreiEgs mti inree ientssihactts eHfkgtäiiu ovn eeetlsnr sal 010 rneJah sti sua nhlesoicogök cnstetnsikeuphG ewedr tmaasr onch in edr Rleeg g“ui,feghnsmigänghe etlräkr er wi.eter hoDc was ehmntnneeru ide zenleneni krA,teeu um die feGrah rduch nweetrUt uz e?iimennirm

aDs mcath ide datSt

amgstnsIe 56 Swctaslheehlnc enbah eexpntEr chan dme 4.1 iluJ 0122 ni eHdlni glsteetftles udn csäVhrgole frü hneanßmMa beeiaett.rr oS ntnnekö nhäclFe islneteget d.nreew rmAeueßd öntnekn eBehrice ürf nedrbeuüasefl aWrsse eiteevbtror wednr,e beiesselpisewi ,nuMdle plleepziSät wie den na red seOerrdtaß redo peäroplttzS iew edn des BfV an dre stffßerodelHa o.tnhf)tcslenäene(Ri Danbeen itbg se rglsoc,eähV ßanretS dore deaner leäcFhn uz nonnstgaeen swwgoeNnatrees ubueu.amzn oS ketnnnö ide güegieBtrsre sibewpeilessie na erd ahearndßlstU reod ni Brenhceie der rrtdßosaeN höehtr ,edrnwe adtmi sda sasreW eübr dei hbFrahan elaubafn nn,ka hoen ide äesHru neehcirre uz nn.nöke eiD äshVolrceg ürf eienn serebesn hSutcz vor geerSnrkat ndu neeÜrnfgubtul tellts ein ebIirunüengro an emised togesnnrDa im utweslmsassUcuh rvo (17 hrU, tfreüegrfrB gz.ißteronsra)tL

sDa macht erd BRW

eDi lhorVecgsä erd prxtnEee snfamuse icnht nru ahßmea,nMn dei rfü eid Sttda rneeltav nsi.d Um ide sewräseG emrümtk chsi der BsrehgnvceeWircn-hRaeasrse-iisdhb .)(WRB uatL attSd its orv ealml eid rtgelfrahuutcAenh sde issmnkluwrseaafb etrsQstuihcn der sreesäwG zru gugenoubVr nud inuVdmegre nvo hcoHsewars ces.iwnhelt ie„uzHr ehörtg beenn red hnrgrVenudei dnu nugtfennrE nvo edn edn ewäeqctursrsiGnsteh sleihtnewc reernddnväen zwb. egiennenden elemennEt orv aellm die nlantgUehurt dun f.sgg uänRgmu rov dne rüekBnc dun .rDnhleäcssu nnWe rndee tutnersQhci sich dchru wuegmhSmtc rireetgr,vn tetethsn die efarhG vno aüuRkcs,t dssaso es bahäging nvo edr fdnenßleienie gnrsemWseae uz eulnferbgntÜu onmekm nkan. Die riugeiPrnisro der Rneugigni edr uräclDshse gtlefro ltau sgasuAe sed RBW hacn dem nmleichgö zedSoahnesntapl.ci Die läurhecssD rednwe in rde geRle im etg1änig-4 tshmRhuy onekrlrtltio udn bie aBrfde teggerin,“i so ide g.entVuwral sDa eanumslrahatmgcnDes des RWB redwe eerdizt unuargdf dre ssentnnekiEr aus mde riekreSggeaeninrst am 14. Jiul 0212 bteei.eüarrtb „Zru eewinert nnlaugP nov angl- und rgteusfniirzk nßMmaaehn egalnnt red wärsGees annk nei eohacpzotsceshtsrunzkwH msgnimeae nvo atdSt ndu WBR triartbeee d.neewr ledrgnsliA ankn auhc hier rnu ine thleSizuzc egarnetstb nwr,eed asd neei osdhcesal gAlibentu seien sosrasewchH m,fssuat das ncah erd atstStiki leal 001 rJeha fatiutr“t, thiberect dei rtw.egtvalaunStd eDi ehürfri ciflheorreenrd Fhneäcl erechÜ“(seenmi)b„mgbtesguw eenis agnletn der ngreßo ewsserGä ni ed –ilnH eiw I,tter hoxabHc ndu Gatherra h eü–hMcanlb in end pceehnsrtedenn Vnueoenrdgrn erd rgeuegrezkiBrsni eDülfrodss sla rObee söeebsheWradr dtslge.ltear udrngfu„A etektrlnaa irerpWüdecsh hsezniwc den ntreKa erd uBsneizgerkrigre nud edn rgnkkStreertenaa edr Sdatt neidlH rwdi erd BWR pnfüer, bo getnnal sde etharGra lbüenhashcMe ni dleniH uädGbee elbianrhn rde eswengnuesiae egbgrehewcsnÜtimbemesu rde Gwsräsee für 0H0Q1 genile und os nscihhlthici eds hwosescsarH rde sre–sGwä e reebsosiednn mi hcrBeie czswhnei htabunoA 3A dun rde röKnle rSeßta / saLeßrnitend – ien wreeteir dsnadbrneugaHfl hetb.“ste eeitrzD swiee aesll afadru h,ni sads eirh beaeubt iGeteeb rnu igfgegiügrn rfonefetb nsdi dnu omsti nei mugfhrcsneaie waknzetctsHcsozohprsehu cithn wdointnge esin ewred. Es„ sti isznecwh etulSgdvartwtna nud RWB era,osepbngch dsas urent efFrugdrheün sde WBR eni gnbreIüoineru imt dre nlEgtrlues inees nuelntpekul oelaHsnnpntkugsdz faubgettar “.riwd

asD mathc edi ereweuFhr

Dei eehwrFure okmtm erts uzm tsEzia,n newn es lniiceeght schno uz sätp st.i ieS bhae ehir rintenne fbAeäul fübüretpr ndu natsse,gap etlärrk hfecwreeuheFr tPeaserHn- ermreK. Hri„eibe eahdntl se csih earb gbüieenewrd unr um acigenhnneefVur red iertnenn .Mem“naanßh mAerußde sie ein guldwoanrMlelo „hdasWesr“cnesa ftabehscf ewro.nd uAf„ idesem dsni nrtue denream hulSce,hcä pum,Pen zreuSgroterme udn zratsErptis .rttsvaeu Dseire wlaonRleg nkna mhteilif eeisn kLw an end rttansoEzi brtaehgc ndu odtr ktraau eeziesntgt enr“.wed nEi wrtrieee llaegwonR olsl 2320 aukftge edenr.w carDdu„h wird se öhlim,gc zcitehigle ieen lseetEzistnal remh iecu–wk alzbn ibe reehnemr erndtHu sit nei srllalaeep irbtaAnbee lalre eänstzEi nhcuim.göl“

ennuWngar epr guanhcerweLaprtse eisne rnu bie hlricmuä benerntzeg nesEsigrien l.noinvsl Ein„ hläoßfsgcirge isEenrig wei dre rtrnaegekS im eneanngervg oemrmS htmac auhcdasnrWgner imt eruhgaFenz mönig.hlcu Dei ttSad nHldei tha unmazems mti dem seKri ine etmtkpol enues znWopaenkrt breü enreSin teuta.rfagb Heri idns tberesi übre 50 etrnPoz edr neenSir ar.beut nI trommSoSmms/eäerp 2220 ankn imt eiren stlutenrlggiFe red Mhmßanae nehegtecr d,nwe“er lreäktr erem.Kr

aDs eknnnö howernAn ncmhae

Das n„cSdheä udcrh enugÜflutbr säslt ichs ma nkeetivftsef chrud edn ildeiniledvnu ettbskOhjczu voe“egnubr, ertkräl Beardunetzne hgtlteruSrä. Die tadSt aeprileplt herad an ide lptolezine nvo csrHeashwo htrbdoene ütmieerg,En maacnhetnßzhSmu geeng eSkrargent udn eHrochswsa zu ref:irgnee äßemG„ rahrgaPpa nffü tsabzA zewi HWG ze(tseG ruz rOnnugd sde lah)shasseaursWt sit ejde ePso,rn eid lrelpizniip nvo rwHahecsos rghfädeet is,t audz tevti,fhlercp meMnanßha uzm zescusosharchwtH uz ,“tffnere os uglttärre.hS fuA erd tesriIetneetn shd/erzseiscohntw.whawue.whcdl heba ide lVnrugtaew eeni eeRhi von isnekhrtcpa eiienswnH tnelea.umezglssmt ucAh der sau hctSi der ttanduwlSaevrtg hihecrlfei diLeetnfa red dtatS ölKn hsete trdo las ti-afdDpe zmu fAbru etr.bie ebean„Dn ist dotr cuha edr onv dre leanbturzhrrereaecV hcenöffeeitrlv garbetRe reU,twent bh‘eucekCdä-Ge ltvne,“kri tkelärr lä.rhStetrug