1. NRW
  2. Kreis Mettmann
  3. Haan und Hilden

Drei Hildener raten bei Kultquiz „1, 2 oder 3“

Aufzeichnung in München : Hildener Kinder bei Quiz „1, 2 oder 3“

Sarah Wulf, Bo Langer und Paul Stoklossa, drei ehemalige Schüler der Wilhelm-Hüls-Grundschule, haben an der TV-Quizshow „1, 2 oder 3“ teilgenommen. Für die drei Zehnjährigen ein Traum.

hrI lKlseenrhreas bat sie niees oMsegnr mit rterens enMei in sien o.Bür luaP 1)0( ienrrnet i:shc r„Hre Nnamune mka uz sun dnu tga,es assd re nei senetsr ncthöerW imt nsu nrdee tsü.esm cIh ecdhat run: ‚.Ok Ab oernmg nib cih laso htcni rmeh afu red ‘lu“hc.Se

saW re stltlngaee nabeh eot,sll swsteu er i.chnt c„hI gngi lsael heöcligM hcrdu ndu awr mzelicih ua,rse lsa rrHe enmnuaN eid aiSutiton “elsö,ftau äehtzrl er hdlmzusnnec. Dnne edr nrslelsKrheae elteit imh und eesnin neibed dnneeurF feuclshierre im.t aulP httae cihs mi lderoVf tim Bo udn Srhaa bime -uFnedziDr-ViTKZq ,1„ 2 eord “3 –rno ebbew dnu awr oegmnenamn nreowd.

„Dsa iznge,ei ww srai ahcn red rubngweBe helrte,nei rwa iene -aEMli tmi der eA,sasug dsas nesreu dnglmneuA in eimen Lfposot “is,e rtähzle Pul,a tiItianro eediss nusrtb.eeeA hc„I tathe se bh,aktgae eilw hci chetad, ssda rwi ien mi neebL gezegno dreenw drü.wen eWr w,eiß ewi iveel reniKd hcis b“ee?rnbew cohD edi rieD tthane küc.Gl

ieD ineKdr edrwün hisc entrue ewbnbeer olenwl

Sei ennnebg,a icsh nei wgein rzetev,nbiuore tnenreri csih oB 1)0:( lu„aP crhtaeb ein -leuiQpSiz ovn ,1 2 rode 3 tmi gFnera uz enidzMi ,tim geasuntcheer das a,eTmh orbrüew hcau enrues Sduegnn n.gg“i

nDna ging es rüf ziwe aTge rep egFuuzlg anhc hnneMcü ni ide arvBaia di.Fttamsl c„Ih raw sezrtu hser erf,tageug als riw nvo erd lehimeanT rfe.rhune reAb anhacd war ich tieihnelgc tasnnp,“nte tags ahraS. nI„ nde tsimiulsdoF wra se hres loco“.

uAhc rüf aPul arw rde ittEirnt in dei utmdsFiosil eni shnöes„c “eh,Glfü reew i rheäzt.l „mI enhnreFes tiseh lales vile ekirlne as,u aDs tis nie sesgiire ioud“tS.

rechsÜartb awr re chua ovn edr–  iew re esi ntnen–  gh„eiiel 2,1 erod 3 Flec:ä“h Dre ,cBheeir wo die einrdK ncezsiwh dier rcentheitkongöwAtlim inh ndu reh efnh,pü sicnreeh lPua vro rOt dtuclhie ewreit hasnaunisu.dnreteeze cI„h ethta Bdk,ennee asds riw se clevitehli chitn os lleschn iwsnezch nde lnäFech nih dun reh scfhnefa rwn.üed bAre se raw hsocn ni .nug“rOnd Auch ürf Bo raw se dreu:aenfg Es„ arw scnoh ien eshkmicos helüGf, in os minee tFsunesirhoed uz nteehs, earb las die Sgdnnue in,osggl bhae ich eid aamKesr rag ntchi ehrm norewg“mn.mahe So vieettrf arw rde grehäZnhjie in asd eiS.pl cuhA ma dnAbe ovr der nnugecuzhifA enrenrti hics Bo chon la:ethbf W„ri nrwdue umz ebseendnsA ni eenni egarneiBrt bgt.eahcr

nI red egnSnud bslste mebi aeRtn ndu eenSpli taenht dei eird lerdneHi so levi a,pßS adss sei cihs arg tneeur rfü niee eleaTmnhi ebnrbwee werü.nd „Ihc ublgea ra,eb adss ads arg chitn t.hge nMa rdfa memri unr enlima abied nsi“,e tiherbtec a.Pul cmiShlm enitdf re asd arbe c:htni aclhM„man sit es rsse,be newn man iene snhceö Shcae rnu ealmni thmac, dnen nwne ebmi ntzweie Mla aetsw sDooef tarsspie, nnad sit die giuErrnenn rag hncti mrhe so sö“h.cn