1. NRW
  2. Krefeld

Matthes vertällt Eishockeyhochburg Krefeld?

Matthes vertällt Eishockeyhochburg Krefeld?

Matthes vertällt Eishockeyhochburg Krefeld?

Nä, nä, wat wooer dech dat des Kiehr en Uoselee möt ossere KEV. Allwier Letzter - jenau wie vürrich Jooehr och. Wuo send bluoß die alde Tiete jeblieeve, als die Jegner all Ängs kreije, wenn se mar bluoß hüerde, dat se nach Krieewel kuome müeße. On dann häbben se sech he be os ihr Packung avjehollt on et fies op dä Sack jekreije. Dä Lieblingsjegner wooer dobee jooe mirschdens de DEG. Dat kann m’r des Kiehr nooe dat Debakel an et Eng van dese Saison wahl net miehr sägge. Dobee häbben die Pinguine jooe noch fies Jlöck jehatt, dat nieemes avsteije mot. Wuo jövvet dat dann sons noch? Dat wöerte sech die Kimmer van dä Kölsche FC nou wahl och wönsche. Dann küeßen die sieeker wier rouhig schlooepe.

Äwer, et es wie et es. On et kann möt ossere KEV jooe mar bluoß beäter werde. Lot mar nooe vüere kieke. Die Jammerej hölpt jooe doch nix. Iehrlich jeseit, kuos dat am Eng jooe och nix miehr werde, weäjes dat sech ieene nooe dän angere van die Topspieeler doduorjemäckt hät, bevür dat die Saison vürbee wooer. Wat en Jlöck, dat dä KöPa-Vertrag all avjeschlooete worde es, sons wöer et möt dat krieewelsche Eishockey nou all zappenduster jeworde. Wat wooer dat doch schüen tu sieehn, wie osser Jonges van de Nationalmannschaft be de Olympiade en Pyeongchang irsch Weltmieester Schweden on dann och noch die Kanadier van et Ies jekloppt häbbe. On dooe wooeren jooe och en paar dobee, die all ens be ossere KEV jespellt häbbe. Vürenaan ossere Meisterspieeler on Fahnenträjer Christian Ehrhoff, äwer och die Noebels, Hager on Akdag. Wenn w’r die noch all be os en Krieewel heie, on dann dobee noch ossere Pietta on dä Müller - wer sollde os dann noch schlage?

Äwer, vürbee es vürbee. Nou mot be dä KEV en nöie Mannschaft tusame jebastelt werde. Velletz brengen et jooe osser ejene jonge Spieeler - ens kieke. Enne Pries häbben osser Kufencracks jooe tuletzt doch noch jewonne. Dat es wahl net jrad en Silbermedaille wie osser Nationalmannschaft, äwer immerhin die „joldene Ananas“ van de DEL. Dat es jooe miehr als wie jar nix. Dooe drop kann m’r opboue. Ech well doch hoffe, dat osser Pinguine, die em September en dä König-Palast wier opluope, en de nächste Spieeltiet beäter möthalde könne als wie des Kiehr.

Vürher es en dä KöPa äwer noch jede Menge angere Krooem loss. Em April kömmt suojar enne Nobelpreisträjer nooe Krieewel. Dä Bob Dylon kann wahl kin Eishockey spieele, dofür äwer prima senge on Mussik maake. Op et Ies jieeht et em November dann och international ronk, wenn dä Deutschland Cup be os avlöppt. Dann wird osser Nationalhymne jooe velletz all möt dä nöie Text jesonge. Dä soll jooe nou „jeschlechtsneutral“ werde. Vür Jooehre hät die Sarah Conner wahl all ens en nöie Version jesonge. Dä Text „...Brüh im Kranze dieses Jlückes...“ hät sech äwer net duorsette könne. Ech bön nou ens jespannt, wie dä nöie Text möt ooehne Jeschlecht hieete soll. Velletz „Elternland“ anstatt Vaterland? On „jeschwisterlich“ anstatt brüderlich? Ech frooech mech jooe, häbben die se noch all op de Rejh, die sech suojet utdenke? Wie hit dann demnächst dä Mutterboden en minne Jaart? On wat es möt enne jeschlechtsneutrale Vatertag? Van Muttertag well ech all ens jar net kalle. Ech jlüev, et jövvt noch vüel tu spenne für die Behelps-Sprachwissenschaftler.