1. NRW
  2. Burscheid & Region

MundarT Die Zeit der Abschiede

MundarT Die Zeit der Abschiede

MundarT Die Zeit der Abschiede

Fangen m´r ins vürrije Wäche aan: De Fußballer mo´erten fröher Heem, wie se jedä´ehrt haaden, äwwer do sach ich nüx zo. Upp mingen T- Shirt , wat ich bej sujet immer aantreck, steht: „Bundestrainer Berater“, jeholfen hätt et nüx.

Wenn sujet upp eenmo´el an et Äng jeht, jo, dann süüd et fü´de Werbewelt schlä´ert uss. Alles kritt m´r quasi hingerher jeschmissen. Jestern hann ich im Radio jehüürt, wievill Liter Bier alt jebraut sinn, die äwwer nu kinner mih suffen will — un uch de Jrillwü´eschtchen bliewen lijjen. Wä hätt uch noch de WM bej uss im Kopp ich ?

Ich jlööw et joow koom en Auto, wat nit en Fahne drupp am Wedeln haad — un dis Jo´ehr? Jo, en paa, äwwer dat wo´er et. Uch den Kro´em kritt m´r nu hingerher jeschmissen. Dat dollste wat ich dozo jesinn haad, wo´er Hü´eschenspapier „mit Rasenduft“.

Öm et nu ens nett ze beschriewen: Dat iss fü´den Hengerschten. Ich muß saaren, dat sich dat besser aanhüürt, wie: Dat is fü´den Aasch- äwwer dat kann ich jo su nit schriewen :-) oder?

An dem O´ewend wo m´r russjeflooren sinn, hannt m´r richtich de No´eberschaft jepflecht, wenn et süss nüx mieh ze fieren joow, dann dat- ich hann allen versprochen, dat dovan nüx in de Zeitung kütt — äwwer ich darf jo saaren, dat m´r Spaß haaden, un su mancher Heemwäch mindestens !!! de dubbelte Länge haaden, wie süss.

Wat jeht noch an et Äng? Et dridde Schulljo´ehr. Koom ze jlööwen, dat de Leo nu alt in et vierte kütt. Ich kann m´r denken, dat su manch eener, van üch dat jetz uch denkt. Zwei Jo´ehr hätt hä nu Kontrabass jespillt, äwwer dovan hannt m´r dis Wäche uch Abschied jenommen un ich hann et widder zurück in de Schull jeschleeft. Hä will et nu mit Jitarre versööken, is jo uch jet handlicher wie sun Kontrabass- ins sinn, wat et jütt.

Nächstes Schulljo´ehr hannt m´r nit mih de „ Klassenhelferin“. Die kütt nu widder bej de nöüen I-Dötzchen- Ich( un etliche anger uch) fangen alt et kreechen aan, wenn m´r bluus draan denken. Jetz, wo ich dat schriew, lütt et noch fü´uss, Samsdaach hannt m´r et hinger uss.

Am letzten Schulldaach, kummen alle Kenger , Lehrer un Ä´eldern upp dem Schullhoff zesammen un singen jemeinsam: „Geh aus mein Herz und suche Freud!“, un spä´edestens dann jeht nüx mih bej mir.

Ich weeß noch, wie ich uss de Jrundschull ko´em un et letzte Mo´el us de EMA Heem ko´em- ich bin in den Backes jeloofen,wo ming Mama wo´er, hann den Tonister hinjeschmissen un Rotz un Wasser jehüült. Äwwer bis hück hann ich mit minger Lehrerin jooden Kontakt.

De Leo bliewt do, de Lehrerin jo uch, äwwer et is en jruußen Inschnitt fü´uss Kenger un uch fü´uss Ä´eldern- dat is Jewiss. De Leo is nu drej Jo´ehr immer widder up nen Buurenhoff mit de Klasse jejangen- uch dat is nu i´ersch ens am Äng. Herrliche Erinnerungen bliewen hangen — su hätt hä am Donnersdaach et letzte Mo´el unger singem „Paten Appelboom“ jefröhstückt, bevür et dann de letzte Rätsel- un Entdecker Tour üwwer den Hoff zem Abschluß joow.

Herrlich wo´er et. Wie heescht et su schön: „In jedem Ende, liegt ein neuer Anfang!“ Sinn m´r ens jespannt, wat als nächstes widder upp uss zo kütt. Upp jedenfall wü´erd et en nöüen Fooßball Weltmeester jewwen- un sun Klopapier mit Rasenduft, kann m´r jo uch jood mit in de Ferien nemmen- jeder muß jo ens. BK