1. NRW
  2. Burscheid & Region

Mundart An Rhein und Mosel mit dem Rad unterwegs

Mundart An Rhein und Mosel mit dem Rad unterwegs

Mundart An Rhein und Mosel mit dem Rad unterwegs

Vürrijes Jo´ehr hann ich jo alt dovan jeschriwwen, dat m´r upp nen Tipp hin , an de Mosel wo´eren. Willdat m´r su dovan jeschwärmt hannt, wo´elen Früngde van uss ens mit dohin. Jesääd, jefahren! Womitten soll ich aanfangen? Dat wo´er vor zwej Wächen, wo et su ehrrlich warm wo´er. Bis Sonndaach O´evend öm sess wo´eren m´r do, hannt kinn Jewidder, oder Rään jehatt- alles wo´er eefach nur herrlich.

Wat eenem selver jefällt, muß jo noch lang nit heeschen, dat dat uch angeren jefällt. Äwwer et wo´er, fü´uss Früngde uch herrlich. De „Schillingsmühle“ in Mülheim is wirklich en Tipp wert. Et jütt jo Lück die dückes am Wochenäng fott fahren- do jehüüren m´r nit zo- äwwer ich muß üch saaren,dat die zwej Daach an de Mosel, bei däm Wedder , wie en Wäche Urlaub wo´eren. Am Samsdaach sinn m´r jejen elf upp de Räder. Eenmo´el üwwer de Stro´eße un schon is m´r up dem Mosel- Radwäch. Noh‘ Bernkastel Kues kütt m´r o´ehn jruße Ploorerei mit dem Rad- uch de Kenger wo´eren nit am Küümen, willdat et jo uch dückes en Iis joow.

Uch jet Proviant haaden m´r dobej, su dat m´r irjendwann am Nommedaach mit Plätzcher, Äppelstöckelchen un jet ze drinken an de Mosel so´eßen. Herrlich! Ens eefach su nen Daach jenießen, o´ehn ze denken, dat un dat muß ich noch dunn, un dann noch dat un dat angere uch noch — dat wo´er, wie jesääd, wie im Urlaub.

En Moseltour der dann janz angeren Art, hannt m´r dann up dem Wäch up Heem aan jemaad. In Mülheim jütt et ( noch nit su lang), upp de Mosel en Schiff — jood, dat is nüx nöües, ich weeß, äwwer dat Schiff heescht: „River Bär“ un jehüürt zoh´nem 4 Sterne Hotel. Dat janze Dengen is renoviert wurden — vam Feinsten. Do kann m´r dann bowwen an Deck ,an de Cocktail Bar sitzen, un wenn m´r dann in de richtije Richtung süüd, denkt m´r, dat m´r mit dem Schiff ungerwääjes is. Dat wo´er uch herrlich. Wie de Kenger kinn Lust mih haaden, sinn se eefach up den Hotelspillplatz jeloofen, dänn haaden m´r vam Schiff uss jo uch jood im Ooch.

Bevür dat et schlimmer hääd kummen künnen( Ihr künnt üch sicher denken, wiesu) sinn m´r dann noh´de Schillingsmühle jeradelt. „Wenn Ihr wollt, kommt doch in den Garten!“ — sujet lö´eßt m´r sich do nit zwejmol saaren. Dä Jaaden hätt uch jet van Urlaub.

Ming Früngdin un ich, hannt up ner riesen Bank im Jaaden mit nem Jlääschen Wing aanjestoßen, fü´uss Männer hannt se tüscher de Bööm zwej Hängemadden uppjehangen — do sinn die beiden mit ner Fläsche Bier drin verschwunden — äwwer vürher ko´em noch dä Taareshöhepunkt fü´uss kleen Jongen — die durften Trecker fahren- i´ersch de Leo, dann de Jan. De Ekkhard hätt hingen drupp jesääd, wat se ze donn haaden — uch de Papa´s wo´ern janz uss dem Hüüschen.

Sonndaachs wo´ern m´r in nem nöüen Museum im „Zylinderhaus“ — wä sich jet uss Autos maad , dä kütt do uss dem Staunen uch nit raus. En private Sammlung van aalen Autos- vam Feinsten! Äwwer, wie et su iss, nohdem m´r noch et letzte Iis im Liew haaden, jing et su langsam upp Heem aan- äwwer nächstes Jo´ehr sinn m´r spätestens widder do- im „Kleinen Schillingsmühlen Paradies!“

Flußwechsel: Letzte Wäche wo´elen m´r van Monheim noh´ Zons mim Rad- dat hannt m´r schon ins jemaad, un et wo´er schön. Dismo´el hannt m´r uss äwwer irjendwie verfahren ( mim Auto) jo, dat kann m´r , wenn m´r nit up de Kaate, sondern upp die Frau im Navi hüürt. Bis noh Benrath un widder zurück, hätt dat Wiert uss fahren lo´eßen….jott jo!

Wie m´r endlich jeparkt un de Räder vam Auto haaden, hannt m´r Lück noh dem Radwäch jefro´echt. „Tirekt mit de Fähre upp die richtije Seite, un dann am Rhing entlang!“, sääden se. Uss alljemeine Laune wo´er alt nit mih de beste, un wie m´r dann baal en Stond lang janz noh am Rhing, äwwer durch Wiesen jefahren sinn — ne falsch, besser jesääd, jefuppt sinn, denn üwwerall wo´ern Kningslöcher jebuddelt, haaden m´r de Naas voll. Vill ze spät, hannt m´r dann doch noch den Radwäch jefongen, äwwer uch de Uussicht upp en Iis, ko´en nüx mih ängern: „Heem, Heem, Heem, ich will nix, nur nach Hause!“, sääden de Leo. Fü´uss noch nen Kaffee, fü´den Leo en Limo und dann jing et widder up de Fähre, öm an et Auto ze kummen.

Jo, su kann et jonn, een Wäche en herrliche Tour an de Mosel, mit Einkehr upp nem stehenden Schiff — un de anger Wäche en „Rein(h)nfall“ mit Fähre. BK